Problemy z wyświetlaniem aktualnej strony
Jeśli klikając na dany odnośnik (odnoszący się do planu oddziału, nauczyciela czy sali) nie widać aktualnej informacji lub też strona wskazuje na inny oddział lub nauczyciela niż powinna...
...należy odświeżyć stronę.

Dwa pierwsze poniżej zaprezentowane sposoby mogą nie zadziałać w przypadku przeglądarek ChromeOpera, które zamiast odświeżyć bieżącą treść ramki, wczytują domyślną stronę planu lekcji. Te dwie przeglądarki nie radzą sobie dobrze ze stronami w "ramkach" (właśnie w "ramkach" jest umieszczony bieżący plan).
Dla przeglądarek ChromeOpera najlepiej zastosować sposób 3.

1. Odświeżenie strony poprzez kliknięcie symbolu Odśwież:
Należy kliknąć myszką symbol Odśwież (na żółto poniżej) na pasku adresu danej przeglądarki (poniżej został użyty przykład adresu www.bbc.com):

- Chrome

- Firefox

- Internet Explorer

- Opera

2. Odświeżenie strony poprzez naciśnięcie klawisza F5 na klawiaturze

3. (Chrome i Opera) Otworzenie strony w nowej zakładce / w nowym oknie
3.1 Należy kliknąć prawym klawiszem na link do strony, która "źle" się odświeża. Należy kliknąć na polecenia Otwórz link w nowej karcie lub Otwórz link w nowym oknie.

3.2 Po przejściu do tak otworzonego okna lub zakładki, należy kliknąć symbolu Odśwież (punkt 1) lub nacisnąć klawisz F5. W tym przypadku strona zostanie wczytana poprawnie.

4. Oczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki
Oczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki (ang. cache) spowoduje, że każda przeglądarka wczyta aktualną stronę.

Uwaga!!! Może to pociągnąć za sobą usunięcie z pamięci przeglądarki treści stron (a także zależnie od wybranych opcji usunięcia danych pamięci), ciasteczek, historii przeglądanych stron, treści autouzupełaninia formularzy i okien adresowych - tak więc należy robić to wiedząc dokładnie, jakie to za sobą niesie skutki.

Chrome - polecenie Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Wyczyść dane przeglądania -> wybór odpowiedniego okresu czyszczenia danych -> polecenie Wyczyść dane przeglądania.
Firefox - polecenie Otwórz menu -> Opcje -> zakładka Prywatność -> Wyczyść ostatnią historię -> wybór odpowiedniego okresu czyszczenia danych -> polecenie Wyczyść teraz.
Internet Explorer polecenie Narzędzia -> okno Opcje interentowe (dostępne także z Panelu sterowania Windows) -> zakładka Ogólne -> dział Historia przegladania -> polecenie Usuń -> Usuwanie historii przeglądania -> polecenie Usuń.
Opera - polecenie Ustawienia -> Wyczyść historię przeglądania -> wybór odpowiedniego okresu czyszczenia danych -> polecenie Usuń.


Powrót do planu lekcji